Thùng đựng chất thải y tế

Theo quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y Tế thì thùng rác y tế là các Thùng đựng chất thải phải làm bằng nhựa hay còn gọi là thùng rác nhựa có tỷ trọng nhựa cao thành dày và cứng hoặc làm bằng kim loại thường là thùng rác inox có nắp đạy mở bằng đạp chân. 

Thùng rác từ dung tích 50L trở lên cần có bánh xe đẩy để thuận tiện trong quá trình di chuyển

Thùng rác màu vàng để thu gom các túi hộp chất thải màu vàng

Thùng rác màu đen để thu gom các túi chất thải màu đen. Đối với chất thải phóng xạ thùng đựng phải làm bằng kim loại

Thùng rác màu xanh để thu gom các túi chất thải màu xanh

Thùng màu trắng để thu gom rác túi chất thải màu trắng

Dung tích tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh từ 10l đến 250L

Bên ngoài thùng phải có vạch báo hiệu ở mức 3/4 và có thêm dòng chữ: "Không được đựng quá vạch này"